Facebook E-mail

Kwagala Center

Algemeen
Kwagala heeft in de afgelopen 4 jaar een netwerk opgebouwd van vrijwilligers, studenten en donateurs. Dit netwerk komt goed van pas bij het realiseren van ons doel; het openen van Kwagala’s eigen gezondheidscentrum, gespecialiseerd in kinderen met een speciale behoefte in Zanzibar, Tanzania 다운로드. Speciaal voor dit project heeft Kwagala een eigen website ontworpen: Het Kwagala Center

Het Kwagala Center
Onze visie: Het Kwagala Center ondersteunt kinderen met speciale behoeften in hun ontwikkeling door middel van individuele zorgplannen, dagbehandeling en medische hulp 펌프 잇 업 다운로드.
We werken vanuit individuele zorgplannen, waarin afhankelijk van het kind, doelen worden geformuleerd. Kinderen met een beperking krijgen in het centrum dagbehandeling aan de hand van verschillende therapieën, die opgenomen zijn in het zorgplan 다운로드.
Zie hieronder een overzicht van mogelijke therapieën:

 • Kinderfysiotherapie gericht op het ontwikkelen van de fijne en grove motoriek 다운로드.
 • Ergotherapie voor het verbeteren van de zelfredzaamheid. Bv bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.
 • Speltherapie stimuleert de ontwikkeling van kinderen en kan inspelen op emotionele en/of gedragsproblemen 다운로드.
 • Muziektherapie is een vorm van creatieve therapie. Het richt zich op emotie, contact, herinnering en beweging.
 • Creatieve therapie, zoals een kunstproject waarbij de kinderen producten maken die we later ook weer verkopen en hieruit inkomen genereren voor de kinderen en het centrum 다운로드.
 • ADL programma’s waarbij kinderen leren dagelijkse dingen zelf te doen, zoals aan- en uitkleden, eten/drinken en tanden poetsen.
 • SOVA trainingen voor de oudere kinderen, waar ze sociale vaardigheden aanleren
 • Psycho-educatie is een manier voor kinderen om zichzelf beter te leren kennen en te accepteren 다운로드.
 • Doll-therapy is een manier om trauma’s te herkennen en verwerken.

Kinderen met leerproblemen krijgen op maat gemaakt onderwijs aangeboden 다운로드. Eens in de maand zullen ook huisbezoeken plaatsvinden, om zo de kinderen in hun eigen omgeving te kunnen observeren.
Lees HIER meer info over het center en de werkwijze

Community Based Tourism
Een belangrijk doel van het center is het ontwikkelen van het community based toerisme, waarbij ontmoetingen tussen locals en bezoekers uit andere werelddelen worden bevorderd 안철수 바이러스 다운로드.

Er zijn verschillende manieren waarop Kwagala het “community based toerisme” wil integreren binnen het Kwagala Center:

 • We willen rondleidingen gaan geven op het Kwagala Center aan toeristen uit de hele wereld
 • We willen werkvakanties gaan aanbieden aan toeristen 다운로드.

Lees HIER meer over het Community Based Tourisme

Vrijwilligers
Kwagala werkt sinds haar oprichting in april 2010 met vrijwilligers. Een vrijwillige achterban in Nederland, die zich onder andere inzetten tijdens beurzen en evenementen én vrijwilligers die bij één van onze projecten in het buitenland hun steentje bijdragen.

Kwagala is voor het Kwagala Center dan ook op zoek naar twee typen vrijwilligers.

 1. Vrijwilligers die in Nederland wat willen bijdragen aan de bekendheid van Kwagala en het Kwagala Center
 2. Vrijwilligers die hun tijd en kennis willen inzetten om naar Tanzania te reizen om vrijwilligerswerk te doen op het Kwagala Center

Lees HIER meer over het vrijwilligerswerk

Acties en evenementen
Om het Kwagala Center te kunnen realiseren hebben we naast investeerders en bedrijven ook particulieren, jongeren etc nodig. Het jaar 2014 zal in het teken staan van acties & evenementen organiseren om geld in te zamelen voor het centrum.
Heeft u een goed idee wat u wilt uitvoeren? Laat het ons weten en we voegen uw actie toe!
Lees meer over INVESTEREN, ADOPTEREN en onze ACTIES op deze pagina’s

 

Home Kwagala Center

Live Chat

Join the Live Chat