Facebook E-mail

Visie & Missie

Visie van Kwagala
Maatschappelijke en sociale projecten in ontwikkelingslanden  ondersteunen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords 다운로드.
Uitgangspunt bij de realisatie van de doelstelling is om met elkaar te werken aan de “Sustainable Development Goals”, zoals die door de VN thans zijn opgesteld dan wel in de toekomst nog worden opgesteld 다운로드. Kwagala richt zich voornamelijk op gezondheidszorg en inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen.
Kwagala ondersteunt projecten in ontwikkelingslanden middels geldstromen, administratie, advies en ondersteunen middels fondsenwerving, met tijd, energie en middelen 다운로드. Momenteel is het project More Africa ons hoofdproject. We ondersteunen dit project totdat het zelfvoorzienend is en op eigen benen kan staan.

Missie van Kwagala
Kwagala wil het More Africa ondersteunen totdat het project op eigen benen kan staan (zelfvoorzienend is).

Doel van Kwagala
Kwagala is een organisatie voor internationale samenwerking. We ondersteunen projecten in ontwikkelingslanden en organiseren in Nederland evenementen om deze projecten financieel te kunnen ondersteunen.

 

Home Visie & Missie

Live Chat

Join the Live Chat