Facebook E-mail

Visie & Missie

Visie van Kwagala
Kwagala wil betrokkenheid creëren onder mensen om zich in te zetten voor internationale samenwerking 다운로드. We spreken vanuit onze eigen ervaringen en willen anderen inspireren en enthousiast maken om ook actie te ondernemen.

Missie van Kwagala
Kwagala wil het More Africa ondersteunen totdat het project op eigen benen kan staan (zelfvoorzienend is) 다운로드.

Doel van Kwagala
Kwagala is een organisatie voor internationale samenwerking. We ondersteunen projecten in ontwikkelingslanden en organiseren in Nederland evenementen om deze projecten financieel te kunnen ondersteunen 다운로드.

 

Home Visie & Missie

Live Chat

Join the Live Chat