Facebook E-mail

ANBI info

Vanaf januari 2014 wordt de regelgeving omtrent ANBI aangescherpt. Ieder officieel geregistreerd goed doel zal bepaalde info moeten publiceren op hun eigen website 다운로드. Hieronder kunt u alle benodigde info van Kwagala vinden.

 

De naam van de instelling
Officiële naam: Stichting Kwagala Foundation

 

Het RSIN/fiscaal nummer
822242114

 

De contactgegevens
Kwagala
Kerkstraat 38
5527 EG Hapert
www.kwagalafoundation.nl
info@kwagalafoundation.nl

 

De doelstelling
Kwagala is een organisatie voor internationale samenwerking 다운로드. We ondersteunen projecten in ontwikkelingslanden en organiseren in Nederland evenementen om deze projecten financieel te kunnen ondersteunen. Momenteel is het project More Africa ons hoofdproject Download the real baseball slugger. We ondersteunen dit project totdat het zelfvoorzienend is en op eigen benen kan staan.

 

Het beleidsplan
Beleidsplan Kwagala Foundation 2021-2023

 

De bestuurssamenstelling
Het bestuur van Kwagala beschikt over een voorzitter, penningmeester en secretaris 윈도우 7 정품인증 다운로드.

 

De namen van de bestuurders
Voorzitter: Marlies Rijken
Penningmeester: Nancy Castelijns
Secretaris: Jaimy Panjoel

 

 

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
Uitgeoefende activiteiten 2013

 

Resultaten
Resultaten 2012-2013

 

Financiële verantwoording
Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018 Stichting Kwagala Foundation

Jaarrekening 2019 Stichting Kwagala Foundation

Financieel jaarverslag 2020 Stichting Kwagala Foundation

 

Publicatieplicht ANBI
Publicatieplicht ANBI 2020

Home ANBI info

Live Chat

Join the Live Chat