Facebook E-mail

Organisatie

De Stichting Thai Child Development is in 2004 opgezet met het doel de ontwikkeling van Thaise kinderen te ondersteunen op een vraaggerichte, directe, praktische en individuele manier 아부의왕 다운로드. Al naar gelang de individuele hulpvraag kan dit zijn in de vorm van medische zorg, gezonde voeding, educatie en/of dagelijkse opvoeding. De Stichting Thai Child Development is in Nederland geregistreerd en erkend als goed doel 트로트 신곡 다운로드. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door de Thaise tak ter plaatse en financieel ondersteund vanuit Nederland. Bij de Stichting Thai Child Development gaan donaties rechtstreeks naar de kinderen binnen de projecten en worden niet besteed aan overhead kosten 다운로드.

Doel

De Thai Child Development Stichting is in 2004 opgezet met het doel het ondersteunen van kinderen met een achterstand (sociaal, lichamelijk en/ of economisch) in de omgeving van Phato, Chumporn provincie, Thailand 모바일 대마왕. De Stichting werkt vraaggericht, kleinschalig en vanuit persoonlijke begeleiding voor die kinderen die extra hulp nodig hebben. Dit betekent dat de steun per kind verschilt en ook met de tijd weer kan veranderen 크롬 42 다운로드. Omdat het om een beperkt aantal kinderen gaat, heeft de Thai Child Development Foundation nog nooit een kind dat echt hulp nodig heeft teleur hoeven stellen 유튜브 노래 다운로드. Er is geen tijdslimiet verbonden aan deelname, een kind wordt ondersteund zo lang als de lokale (professionele begeleiding), in overleg met de verzorgers van het desbetreffende kind, dat nodig achten 다운로드. Tevens ondersteunt de Stichting een kind nooit langer dan noodzakelijk is, dit om afhankelijkheid te voorkomen en het vertrouwen van de donateurs te behouden 그때 헤어지면 돼.

Een hulpvraag
TCDF werkt nauw samen met lokale bestuurders en overheidsdiensten. Hulpvragen voor een kind komen dan ook vaak binnen via het locale ziekenhuis, leraren van een van de scholen waar we mee samen werken, maar ook ouders van kinderen die aan onze activiteiten meedoen die een kindje met een achterstand uit hun eigen kleine bergdorpje kennen 다운로드.

Een kind niet uit de eigen omgeving halen
Bij een hulpvraag wordt er naar ieder kind individueel gekeken en samen met familie, artsen, docenten en eventuele andere betrokkenen besloten hoe TCDF het kind het beste kan steunen binnen, bij voorkeur, zijn of haar eigen omgeving 인버터 다운로드. Als een kind niet bij zijn of haar ouders kan wonen dan zoeken we in de directe omgeving van het kind naar een goed foster -adres. Roos: ”In de meeste gevallen hier in Phato kan een kindje bij een familielid, vrienden of buren, of een lerares uit het dorp wonen. Zo worden deze mensen fosterouders voor TCDF. Alleen in de ergste gevallen neem ik een kind op in mijn gezin, want ervaring heeft mij geleerd dat, ook al hebben deze kinderen een goed leven bij ons, ze groeien toch op met een stempel “achtergelaten bij die buitenlander ”. Daarentegen is het in Thailand voor een kind heel normaal om op te groeien bij een familielid, gezien het feit dat een hoog percentage van de ouders naar de stad vertrekt om te werken en de kinderen bij ouders / broers /zussen achterlaat.

Begeleiding
ls een kind is opgenomen onder de vleugels van de stichting dan wordt het actief begeleid in de vorm van huisbezoeken, medische begeleiding, schoolafspraken, etcetera. De begeleiding vindt plaats op een positieve, niet-belerende manier.
TCDF gaat er vanuit dat de betrokken familieleden door acceptatie van de hulp van de Stichting hiermee aangeven het beste voor te hebben met het kind.

TCDF past de hulp aan wanneer de situatie hierom vraagt. Veranderingen in het gezin of de gezondheid kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat de noodzaak van ondersteuning wegvalt of verschuift. Een kindje dat vanaf zijn geboorte binnen het project ‘Gezonde Voeding’ hulp krijgt in de vorm van melk ter vervanging van moedermelk, kan bijvoorbeeld als het als vier-jarige naar school kan gaan in aanmerking komen voor het project Studiebeurzen.

Live Chat

Join the Live Chat